Urban Connected

Wij richten ons op het (leer-)proces om gebruikers, grond en geld bijeen te brengen voor de ontwikkeling van concepten en projecten voor integrale, duurzame (stedelijke) gebiedsontwikkeling, transformatie en herbestemming ten behoeve van een verbetering van het woon- en leefklimaat ter plaatse en de leefkwaliteit van mensen.