Placemaking

Placemaking is een dynamische en actieve aanpak voor programmering, ontwerp en beheer van publieke ruimten zoals een gebouw, een straat of een plein. Placemaking wakkert de inspiratie aan bij de (nieuwe) gebruikers zodat ruimten en plekken ontstaan waar het goed toeven is, waar mensen graag willen zijn en het “welbevinden” van de gebruikers versterkt. UrbanConnected grijpt de kansen voor Placemaking in alle projecten. De stap van goed voorbeeld naar een gezond ontwikkelingsconcept en businesscase. Een belangrijk middel bij gebiedsontwikkeling. Nieuw leven blazen in openbare ruimte, herbestemmingsprojecten en stedelijke ontwikkeling.