Hof Imstenrade

De Stichting Woongemeenschap Hof Imstenrade heeft gevraagd het proces te begeleiden en een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren ten behoeve van de verwerving en herbestemming van Hof Imstenrade te Heerlen.

Hof Imstenrade werd begin vorige eeuw gebouwd

Haalbaarheidsonderzoek

Uit dit haalbaarheidsonderzoek is in beeld gebracht onder welke voorwaarden het voor de Stichting mogelijk is over te gaan tot aankoop van het complex Hof Imstenrade. Om op deze wijze vanaf de huidige situatie een bijdrage te leveren aan de concretisering van de woonplannen op genoemde locatie met in achtneming van de doelstellingen van de Stichting: voor meerdere generaties tegelijkertijd, op duurzame wijze, met gemeenschappelijk beheer, waarin nabuurschap centraal staat en voor elke beurs.

Esquina Estaete

Visie- en conceptontwikkeling van een nieuw woon-initiatief in Parkstad; een senior urban living-project gebaseerd op nabuurschap, duurzaamheid, energieneutraliteit, voor senior citizens en gedeeltelijk in gezamenlijk beheer.

Transformatie

Transformatie van een voormalig kantoorpand aangepast en renovatie ten behoeve van een woonfunctie. Denk hierbij aan uiterlijke verschijning, kleurgebruik, materialen, e.d. maar ook aan de massa in relatie tot zijn omgeving.

Esquina Estaete, studieproject in samenwerking met FWP Architectuur

Herbestemming

De herbestemming betrof de conceptontwikkeling ten behoeve van vijf wooneenheden in de vorm van zowel gemeenschappelijke ruimtes als ruime appartementen voor kleine huishoudens.
Dit studieproject is in samenwerking met FWP Architectuur uitgevoerd.

LTS-locatie Cadier en Keer

Korte studie van een markante plek, een oude LTS, ten behoeve van transformatie en herontwikkeling voor lokale zelfstandige ambachtelijke ondernemers in de regio Maastricht. Mogelijke invulling van een plek van betekenis van generaties doet door een actieve verbinding van ambachtelijke ondernemers, maatschappelijke initiatieven en de omgeving.

De plek is uniek, het enorme gebouw uitzonderlijk.

Abdij Rolduc

In opdracht van de gemeente Kerkrade, bisdom Roermond en IBA Parkstad (Internationale Bauausstellung) in samenwerking met 4THECITY ontwikkeling van een nieuw concept voor dit grootste Rijksmonument van Nederland, dat in de tijd teruggaat tot het jaar 1106.

Nieuwe concepten

Uitgaande van de huidige kwaliteiten van de gebouwen en de omliggende gebieden worden nieuwe concepten vormgegeven op het snijvlak van onderwijs, conferentie, hospitality, wonen en beleven. Samen met onderwijsinstellingen uit Nederland en daarbuiten, het bedrijfsleven en andere initiatieven worden thema’s uitgewerkt die zich richten op duurzaamheid, gezondheid en leefkwaliteit.

Missiehuis Cadier en Keer

Conceptontwikkeling voor het Missiehuis van Cadier en Keer in samenwerking met 4THECITY tot een dynamische plek voor wonen en beleven. Het rijksmonument uit 1955 wordt met zorg voor gebouw en omgeving herontwikkeld tot een woonomgeving voor senioren, waarin er plaats komt voor 25 appartementen. De kapel gaat plaats bieden aan een restaurant, een winkel waar groenten en kruiden uit de kloostertuin worden verkocht, een grand café, open podium voor concert, lezing, expositie en event.

Het complex bestaat uit diverse rijksmonumenten, waaronder de (ondergrondse) restanten van een Romeinse villa

 

Kerk Rothem

Het bisdom in Limburg droeg in 2023 alle parochies op om voor medio 2024 hun visie op de toekomst van het kerkelijk vastgoed te delen. Het zoeken naar een herbestemming van een kerk is, als je dat niet dagelijks doet, een lastige opdracht. De parochie van het Heilig Hart van Jezus-kerk in Rothem vroeg ons – Marco Siecker en Guus Vijgen van Urban Connected – om advies. In oktober presenteerden wij voor het kerkbestuur, gemeenteraadsleden en de bewoners van Rothem onze visie op het herbestemmen van kerken.

Herbestemmen, nevenbestemmen of slopen?

Het kerkbezoek daalt en Limburgse parochies worstelen met de hoge kosten van het onderhoud. Hoe zorgen kerkbesturen ervoor dat het gebouw blijft bestaan voor gelovigen? Kan, in plaats van de kerk te sluiten, een godshuis ook een nevendoel krijgen? Is het wel mogelijk dat het kerkgebouw een nieuwe of dubbele functie krijgt en zo ja: welke? Hoe worden beide doelen dan in symbiose met elkaar gebracht? Of is slopen het resterende alternatief?

“In Vaesrade bleek dat de bewoners behoefte hadden aan een dorpshuis. De St. Servatiuskerk doet nu deels dienst als kerk én als gemeenschapshuis. Urban Connected zorgde voor subsidiewerving, procesmanagement en begeleidde bij de keuzes over het ontwerp, duurzaamheid en financiële haalbaarheid.”

Marco Siecker

Elke visie start met luisteren

Het bisdom geeft parochies tot de zomer van volgend jaar de tijd om hun visie op papier te zetten. Dat is een lastige opgave voor kerkbesturen. Het vraagt om een integrale visie op mensen, leven en ruimte én om kennis en praktijkervaring om doelstellingen en wensen van diverse stakeholders samen te brengen. In onze optiek is de dialoog altijd hét vertrekpunt bij een visieontwikkeling. Daarom organiseerden wij als verbinders ‘pur sang’, eerst een openbijeenkomst waar alle betrokkenen gehoord konden worden.

“Het mooie van een dialoog voeren met diverse groepen, is het ontstaan van intrinsieke betrokkenheid. Zo werkten bewoners in Vaesrade later mee bij de sloop, bouw en de tuinaanleg van de St. Servatiuskerk. Het dorpshuis vervulde al een verbindende rol, voordat het werd opgeleverd.”

Guus Vijgen

Stel de mens centraal in het proces

Wij hebben als proces- en participatiespecialisten uitgebreide ervaring in de overheidssector en de adviesbranche. In onze modus operandi staat de mens altijd centraal. Dat werd in de praktijk als zeer prettig ervaren door de organisatie en de deelnemers van de bijeenkomst In Rothem. Dat resulteerde in een vervolgopdracht van het kerkbestuur. Wij kunnen nu aan de slag met het uitwerken van een toekomstgerichte, duurzame visie op hún kerk waar de mens centraal staat.

“Een doordacht proces zorgt voor cohesie tussen doelstellingen. Daarom starten wij altijd met het interviewen van stakeholders. Zij weten namelijk hoe het écht werkt. Daarna worden de opties in kaart gebracht: slopen, herbestemmen, nevenbestemmen, tijdelijk bestemmen ofwel niet-bestemmen.”

Marco Siecker