Hof Imstenrade

De Stichting Woongemeenschap Hof Imstenrade heeft gevraagd het proces te begeleiden en een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren ten behoeve van de verwerving en herbestemming van Hof Imstenrade te Heerlen.

Hof Imstenrade werd begin vorige eeuw gebouwd

Haalbaarheidsonderzoek

Uit dit haalbaarheidsonderzoek is in beeld gebracht onder welke voorwaarden het voor de Stichting mogelijk is over te gaan tot aankoop van het complex Hof Imstenrade. Om op deze wijze vanaf de huidige situatie een bijdrage te leveren aan de concretisering van de woonplannen op genoemde locatie met in achtneming van de doelstellingen van de Stichting: voor meerdere generaties tegelijkertijd, op duurzame wijze, met gemeenschappelijk beheer, waarin nabuurschap centraal staat en voor elke beurs.

Esquina Estaete

Visie- en conceptontwikkeling van een nieuw woon-initiatief in Parkstad; een senior urban living-project gebaseerd op nabuurschap, duurzaamheid, energieneutraliteit, voor senior citizens en gedeeltelijk in gezamenlijk beheer.

Transformatie

Transformatie van een voormalig kantoorpand aangepast en renovatie ten behoeve van een woonfunctie. Denk hierbij aan uiterlijke verschijning, kleurgebruik, materialen, e.d. maar ook aan de massa in relatie tot zijn omgeving.

Esquina Estaete, studieproject in samenwerking met FWP Architectuur

Herbestemming

De herbestemming betrof de conceptontwikkeling ten behoeve van vijf wooneenheden in de vorm van zowel gemeenschappelijke ruimtes als ruime appartementen voor kleine huishoudens.
Dit studieproject is in samenwerking met FWP Architectuur uitgevoerd.

LTS-locatie Cadier en Keer

Korte studie van een markante plek, een oude LTS, ten behoeve van transformatie en herontwikkeling voor lokale zelfstandige ambachtelijke ondernemers in de regio Maastricht. Mogelijke invulling van een plek van betekenis van generaties doet door een actieve verbinding van ambachtelijke ondernemers, maatschappelijke initiatieven en de omgeving.

De plek is uniek, het enorme gebouw uitzonderlijk.

Abdij Rolduc

In opdracht van de gemeente Kerkrade, bisdom Roermond en IBA Parkstad (Internationale Bauausstellung) in samenwerking met 4THECITY ontwikkeling van een nieuw concept voor dit grootste Rijksmonument van Nederland, dat in de tijd teruggaat tot het jaar 1106.

Nieuwe concepten

Uitgaande van de huidige kwaliteiten van de gebouwen en de omliggende gebieden worden nieuwe concepten vormgegeven op het snijvlak van onderwijs, conferentie, hospitality, wonen en beleven. Samen met onderwijsinstellingen uit Nederland en daarbuiten, het bedrijfsleven en andere initiatieven worden thema’s uitgewerkt die zich richten op duurzaamheid, gezondheid en leefkwaliteit.

Missiehuis Cadier en Keer

Conceptontwikkeling voor het Missiehuis van Cadier en Keer in samenwerking met 4THECITY tot een dynamische plek voor wonen en beleven. Het rijksmonument uit 1955 wordt met zorg voor gebouw en omgeving herontwikkeld tot een woonomgeving voor senioren, waarin er plaats komt voor 25 appartementen. De kapel gaat plaats bieden aan een restaurant, een winkel waar groenten en kruiden uit de kloostertuin worden verkocht, een grand café, open podium voor concert, lezing, expositie en event.

Het complex bestaat uit diverse rijksmonumenten, waaronder de (ondergrondse) restanten van een Romeinse villa