Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat om meer dan alleen klimaat: florerende bedrijven, een vitale samenleving en aandacht voor de lokale tradities maken allemaal onderdeel uit van duurzaamheid.

Halverwege de jaren tachtig werd de duurzaamheidsvisie van People, Planet, Profit voor het eerst beschreven in het rapport Our Common Future, ook wel bekend als het Brundtlandrapport. Het is veelvuldig gebruikt in allerlei beleidsdocumenten en visiedocumenten van bedrijven. Steeds vaker wijzen wetenschappers en organisaties op een lacune in dit model. Zij pleiten ervoor een vierde dimensie aan het duurzaamheidsmodel toe te voegen: culture. Cultuur staat voor wie we zijn. Het vormt onze waarden, onze houding en ons gedrag. De culturele pijler bevordert ons welzijn door de kwaliteit van leven en van omgeving te verhogen.

Een integrale duurzame visie besteedt daarom evenveel aandacht aan de vier pijlers van duurzaamheid:

  1. Ecologische verantwoordelijkheid
  2. Sociale gelijkwaardigheid
  3. Economische gezondheid
  4. Culturele vitaliteit

De integratie van deze vier pijlers van duurzaamheid maakt het mogelijk dat duurzaamheid kansen voor innovatie genereert. In de benadering van Urban Connected houden we daarom rekening met álle vier de pijlers van duurzaamheid.