Over ons

Urban Connected

Wij richten ons op het (leer-)proces om gebruikers, grond en geld bijeen te brengen voor de ontwikkeling van concepten en projecten voor integrale, duurzame (stedelijke) gebiedsontwikkeling, transformatie en herbestemming ten behoeve van een verbetering van het woon- en leefklimaat ter plaatse en de leefkwaliteit van mensen.


Marco Siecker

+31 (0)6 81 91 81 41 / marco@urbanconnected.nl

Als programmacoördinator en projectleider werkzaam geweest, bij de uitvoering van vele politiek gevoelige en aansprekende projecten (zie hiervoor en ook www.sieckeradvies.nl) bij verschillende gemeenten in de regio’s Zuidoost- Brabant, Noord- en Zuid-Limburg  als ook bij de Provincie Limburg. 

Ik ben gewend te werken met en te schakelen tussen de politiek, bestuurders én ambtelijke top en beschikt over een goede “antenne” en herken snel eventuele valkuilen. Door middel van actieve interventie en aansturing weet ik onze klanten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te helpen om tot de juiste en gedragen oplossingen te komen. 


Guus Vijgen

+31 (0)6 83 17 27 33 / guus@urbanconnected.nl

Guus heeft ruime ervaring in (eind)-verantwoordelijke directiefuncties binnen de overheid. Steeds als linking pin binnen het krachtenveld van complexe (stedenbouwkundige en/of maatschappelijke) vraagstukken en/of processen tussen bestuur en resultaatverplichte eenheden. Nieuw leven blazen in ongebruikte ruimte, herontwikkeling en herbestemming van bestaand (monumentaal en religieus) vastgoed door combinaties te zoeken in functies om zo het succes van levensvatbaarheid te vergroten. Op weg naar een duurzamer gebouwde omgeving vanuit het principe dat een stad niet over stenen gaat maar over mensen. (Zie hiervoor ook Urban Blue).

No Nonsense met een Hart!